Lesmateriaal EVS

Rechten van het sportend kind

De rechten van het sportend kind

  1. Ieder kind heeft het recht om sport te beoefenen;

  2. Ieder kind heeft het recht om plezier te beleven aan het spel;

  3. Ieder kind heeft het recht op een positieve, uitdagende, gezonde en veilige leeromgeving;

  4. Ieder kind heeft het recht om met respect behandeld te worden;

  5. Ieder kind heeft het recht op trainers en coaches die ze begrijpen;

  6. Ieder kind heeft het recht om te sporten aangepast aan de eigen capaciteiten;

  7. Ieder kind heeft het recht op duidelijke regels en een consistente en voorspelbare aanpak;

  8. Ieder kind heeft het recht om zich te meten met anderen van hetzelfde niveau;

  9. Ieder kind heeft het recht op rust(momenten) tijdens en na intensieve trainingsarbeid;

  10. Ieder kind heeft het recht om geen kampioen te moeten worden, maar wel te mogen zijn.

Download de flyer (als pdf).

EVS Verklaring Vereniging

EVS Verklaring (Ethisch Verantwoord Sporten) voor verenigingen. Het doel van de EVS Verklaring Vereniging is het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport. Verenigingen die de Verklaring ondertekenen, bevestigen daarmee dat zij de de rechten van het sportend kind aanvaarden en acties in hun beleidsplan opnemen waarmee zij Ethisch Verantwoord Sporten ondersteunen. Download & print de EVS Verklaring Vereniging (als pdf-file).

EVS Verklaring

EVS Verklaring (Ethisch Verantwoord Sporten) kan gebruikt worden in de lesmodule Ethiek & jeugdsport. Het doel van de EVS Verklaring is het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport. Deelnemers die de Verklaring ondertekenen, bevestigen daarmee dat zij de de rechten van het sportend kind aanvaarden en deze als leidraad zullen gebruiken in het coachen, trainen en/of (bege-)leiden van jeugdige sportteams. Download & print de EVS Verklaring (als pdf-file).

Ethiek & jeugdsport

Presentatiesheets van de programmamodule Ethiek & jeugdsport. Introductie van het begrip ‘Ethisch Verantwoord Sporten’. De module zou een ‘opmaat’ kunnen zijn voor het Positief Coachen Programma en zou een verbinding kunnen leggen met het Waarden- en Normenbeleid van een sportvereniging. In de presentatie worden een zestal thematieken binnen het kader van Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) behandeld en wordt de EVS Verklaring gepresenteerd. Download de presentatie (als PowerPoint-file).

Presentatiesheets STOORnissen

Presentatiesheets van de programmamodule STOORnissen. Deze programmamodule is vooral bedoeld voor ouders die kinderen trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 5-8 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Oorzaken van druk gedrag, Druk en opstandig gedrag, Gedrag van drukke kinderen verbeteren. Download de presentatie (als PowerPoint-file).

Coachen van drukke kinderen (STOORnissen)

Het leren omgaan met druk gedrag van kinderen in je team gaat niet vanzelf. Druk gedrag is te beïnvloeden, maar er is wel veel tijd en geduld voor nodig. Deze syllabus geeft je handvatten om met drukke kinderen om te gaan. Download & print de syllabus (als pdf-file).

Presentatiesheets Ouder/coach competenties

Presentatiesheets van de programmamodule Ouder/coach competenties. De presentatie geeft antwoord op de vraag: ‘Wat moet ik ‘in huis hebben’ om een goede trainer of coach te zijn?’ In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Beschrijving van de taken, benodigde competenties en beoogde resultaten van een ouder/trainer, Beschrijving van de taken, benodigde competenties en beoogde resultaten van een ouder/coach. Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Beoordelingsformulier ouder/coach competenties

Beoordelingsformulier op basis van het competentieprofiel voor een ouder/trainer en ouder/coach. Ouder/trainers en ouder/coaches zouden periodiek door de vereniging getoetst kunnen worden met behulp van het beoordelingsformulier. Download & print het Beoordelingsformulier (als pdf-file).

Presentatiesheets Respect!

Presentatiesheets van de programmamodule Respect! In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Wat is ongewenst gedrag?, Hoe ontstaat veel ongewenst gedrag?, Wat kan ik tegen ongewenst gedrag doen?, Hoe stimuleer ik gewenst gedrag?, Hoe ga ik om met ongewenst gedrag van ouders? Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Teammanife(e)st (Respect!)

Het Teammanife(e)st formulier is een huiswerkopdracht in de module Respect! Met het Teammanife(e)st laten teams zien dat ze TROTS zijn op hun club en op hun team én dat ze ‘Sportiviteit & Respect’ hoog in het vaandel hebben staan. Het woord ‘TROTS’ wordt gevormd door de beginletters van de woorden (wij respecteren de) Tegenstander, (wij respecteren de) Regels van het spel, (wij respecteren de) Officials’ beslissing, (wij respecteren alle) Teamleden, (wij houden het) Spel in ere. Download & print het Teammanife(e)st formulier (als pdf-file).

Team-SWOT (Respect!)

Team-SWOT is een oefen- of huiswerkopdracht in de module Respect! Het Team-SWOT formulier vult de coach samen met het team in. Met een Team-SWOT daag je teamleden uit om beweringen (en achterklap) te laten beargumenteren, maak je lastige onderwerpen als pestgedrag, te laat komen tijdens trainingen, motivatie en prestatie bespreekbaar, geef je richting aan doelen en verwachtingen en leg je afspraken vast. Download & print het Team-SWOT formulier (als pdf-file).

Conflicthanteringtoets (Respect!)

De Conflicthanteringtoets wordt tijdens de training van de module Respect! (vooraf) ingevuld. Deelnemers ontvangen de uitslag en betekenis van de score tijdens de training. De vragenlijst is o.m. gebaseerd op de conflicthanteringtheorieën van Kenneth Thomas en Ralph Kilmann, Maynard Smith en Willem Mastenbroek. De test bestaat uit vijftien paren van uitspraken. Download & print de Conflicthanteringtoets (als pdf-file).

Posters Verhuftering (Respect!)

De posters kunnen onderdeel zijn van de programmamodule Respect! Ga naar de posters.

Posters Alcoholmisbruik (Respect!)

De posters kunnen onderdeel zijn van de programmamodule Respect! Ga naar de posters.

F∆∆LANGST overwinnen met RET

Kinderen die faalangst hebben, hebben vaak last van ‘denkfouten’. Ze kijken op een vaak absolute en nogal zwartgallige manier naar gebeurtenissen die zich op het veld hebben afgespeeld. Om deze kinderen een andere kijk op hun eigen sportprestaties te geven, maken we gebruik van RET. Hiermee leer je kinderen op een andere manier naar hun eigen sport-prestaties te laten kijken. Download & print de syllabus (als pdf-file).

Effectief communiceren met kinderen - C😃ntact

De ervaring van veel ouders is dat communiceren met sommige jonge kinderen uit hun team niet altijd even vlekkeloos verloopt of zelfs dat ze met een enkeling geen enkel contact krijgen. Hoewel communiceren met jonge kinderen een belangrijk aspect van ons als trainer, coache en/of team(bege-)leider is en we allemaal als ouder in ons eigen gezin ermee te maken hebben, hebben we soms moeite om met sommige spelers een goed contact op te bouwen. Deze syllabus geeft je handvatten om met alle kinderen uit jouw team te kunnen communiceren. Download & print de syllabus (als pdf-file).

Presentatiesheets blessureLEED

Presentatiesheets van de programmamodule blessureLEED. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Wat zijn de ‘kille’ cijfers als we praten over sportblessures in Nederland?, Welke risico’s moeten meegewogen worden bij het ontstaan van sportblessures?, Wat zijn de tips voor trainers/coaches om sportblessures tegen te gaan of te verminderen? Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Presentatiesheets In·te·gri·teit

Presentatiesheets van de programmamodule Integriteit. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Wat is seksuele en lichamelijke integriteit?, Waarom is het belang hier aandacht aan te schenken?, Wat is de omvang van dit seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)? Verder worden er praktijkcases behandeld. Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Presentatiesheets oßesitas

Presentatiesheets van de programmamodule Obesitas. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Obesitas en jeugd, hoe zit dat?, Wat zijn de 3 factoren die obesitas tegen gaan?, Wat kan de rol van de trainer/coach bij deze 3 factoren zijn? Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Posters oßesitas

Posters voor de programmamodule Obesitas. Ga naar de posters.

Posters Grip op je dip (oßesitas)

Posters kunnen eventueel onderdeel zijn van de programmamodule Obesitas. Ga naar de posters.

Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarden: (1) In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven | Alle rechten voorbehouden. (2) De (les)materialen, tools en overige informatie op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info. Als u met het lesmateriaal aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld omissies of dat sommige onderwerpen niet op uw praktijksituatie van toepassing zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen én suggesties voor verbetering van het lesmateriaal: info@jeugdsport.info.