TeamUp

Presentatiesheets TeamUp

Presentatiesheets van de programmamodule TeamUp voor ouders die jeugd trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 13-17 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: 5 principes van Positief Coachen, Trainer/coach, Pubers, Succesvol coachen, Vragen stellen en actief luisteren, Effectieve feedback, Motivatie en prestatie, Fasen in taakbeheersing, Ontwikkelingsgericht coachen bij pubers, SUC6-factoren. Download de presentatie (als PowerPoint-file).

Typologie toets

De Typologietoets wordt gebruikt in de programmamodules TeamUp. De Typologietoets is een aanvulling op het model ‘De 4 Zondaars in Coaching’. De antwoorden op de vragen leiden tot inzicht in de mate waarin een aantal persoonlijkheidskarakteristieken op u van toepassing zijn. Tevens laten de uitkomsten van de Typologietoets zien welke ‘Zondaar in Coaching’ u mogelijkerwijs zou kunnen zijn. Download en print de typologietoets (als pdf-file).

Syllabus Communiceren

Deze syllabus kan gebruikt worden in de programmamodule TeamUp. Naarmate kinderen ouder worden is er meer behoefte voor een dialoog en wordt er bij een trainer/coach een groter beroep gedaan op zijn/haar communicatieve vaardigheden. In de syllabus worden de volgende onderwerpen behandeld: Aspecten aan communicatie, Vragen stellen, Luisteren, Samenvatten, Non-verbale signalen, Feedback. Download & print de Sylabus Communiceren (als pdf-file).

Team-SWOT

Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module TeamUp. Met een Team-SWOT daag je teamleden uit om beweringen (en achterklap) te beargumenteren, maak je lastige onderwerpen als pestgedrag, te laat komen tijdens trainingen, fitheid, motivatie en prestatie bespreekbaar, geef je richting aan doelen en verwachtingen en leg je afspraken vast. Download & print het Team-SWOT (als pdf-file)

Video ‘Extra graad’

Video uit Programma TeamUp. Briljant concept van Give More Media over de prestatiereserve van mensen. Eén extra graad maakt het verschil tussen een goede inspanning en een geweldige prestatie. De video (Engels) kan een prachtig startpunt zijn voor een ‘kick-off’ met jeugdspelers of de ‘uitsmijter’ na een training van het Positief Coachen Programma.

Poster ‘Extra graad’

Poster uit Programma TeamUp. Download & print de Poster ‘Extra graad’ (als pdf-file).

Team Ontwikkel Plan (TOP)

Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module TeamUp. Met behulp van het TOP kunt u gestalte geven aan een adequate ontwikkeling van uw team in de vorm van een jaarplan. In het TOP legt u teamdoelen en team- en individuele ontwikkelactiviteiten vast. Per speler kunt u de SUCCESfactoren (Snelheid, Uitstraling, Controle, Competitief, Emotionele stabiliteit en Spelinzicht) waarderen om op basis hiervan de juiste ontwikkelactiviteiten te bepalen. Download & print het Team Ontwikkel Plan (TOP) (als pdf-file).

Evaluatieformulier

Formulier om een workshop met de deelnemers (schriftelijk) te evalueren. Het formulier kan voor alle lesprogramma’s gebruikt worden. Download & print het Evaluatieformulier (als pdf-file).

Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarden: (1) In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven | Alle rechten voorbehouden. (2) De (les)materialen, tools en overige informatie op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info. Als u met het lesmateriaal aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld omissies of dat sommige onderwerpen niet op uw praktijksituatie van toepassing zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen én suggesties voor verbetering van het lesmateriaal: info@jeugdsport.info.