Plezier en zelfvertrouwen

Presentatiesheets Plezier en zelfvertrouwen

Presentatiesheets van de programmamodule Plezier en zelfvertrouwen voor ouders die kinderen trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 5-8 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: De connotatie van ‘winnen’, Effecten van positieve en negatieve feedback, Sturen op vertrouwen en plezier, Fouten maken mag: leereffect, ijver en foutenherstel en de ‘EMOtank’ van een kind. Download de presentatiesheets (als PowerPoint-file).

Typologietoets

De Typologietoets wordt gebruikt in de programmamodules Plezier en zelfvertrouwen en Sportcoachvaardigheden. De Typologietoets is een aanvulling op het model ‘De Vier Zondaars in Coaching’. De antwoorden op de vragen leiden tot inzicht in de mate waarin een aantal persoonlijkheidskarakteristieken op u van toepassing zijn. Tevens laten de uitkomsten van de Typologietoets zien welke ‘Zondaar in Coaching’ u mogelijkerwijs zou kunnen zijn. Download & print de Typologietoets (als pdf-file). 

Complimentenkaart

De Complimentenkaart wordt gebruikt bij een huiswerkopdracht in de programmamodule Plezier en zelfvertrouwen. Op de Complimentenkaart wordt tijdens een wedstrijd, voor iedere speler één of meerdere complimenten genoteerd. Complimenten kunnen worden gegeven voor het Leereffect, de IJver of het Foutenherstel (Lijf is oké) bij een mislukte actie (spelsituatie) of (natuurlijk) voor een briljante actie van de speler. Door de Complimentenkaart te gebruiken, wordt vooral gekeken naar wat wél goed gaat (zelfs bij een mislukte actie!). Download & print de Complimentenkaart (als pdf-file). 

Persoonlijk Verbeterplan

Het Persoonlijk Verbeterplan wordt gebruikt bij een huiswerkopdracht of direct na afloop van de programmamodules Plezier en zelfvertrouwen en Sportcoachvaardigheden. In het Persoonlijk Verbeterplan worden max. drie Verbeterdoelen genoteerd met behulp van de SMART-methode. Na verloop van tijd kunnen de voorgenomen Verbeterdoelen worden geëvalueerd. Download & print het Persoonlijk Verbeterplan (als pdf-file).

Video ‘Top 9 Must Haves For Kids In Sports To Be Successful’

Top 9 "Must Haves" voor kinderen om in de sport succesvol te zijn:

Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarden: (1) In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven |  Alle rechten voorbehouden. (2) De (les)materialen, tools en overige informatie op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info. Als u met het lesmateriaal aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld omissies of dat sommige onderwerpen niet op uw praktijksituatie van toepassing zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen én suggesties voor verbetering van het lesmateriaal: info@jeugdsport.info