Sportcoach-vaardigheden

Presentatiesheets Sportcoachvaardigheden

Presentatiesheets van de programmamodule Sportcoachvaardigheden voor ouders die kinderen trainen/coachen/(bege-)leiden in de leeftijd van 9-12 jaar. In deze presentatie worden de volgende onderwerpen behandeld: Vragen stellen en actief luisteren, Effectieve feedback, Motivatie en prestatie, Taak- versus prestatieoriëntatie, De fasen van taakbeheersing, Ontwikkelingsgericht coachen, Doelen stellen en prestaties behalen. Download de presentatie (als PowerPoint-file). 

Team Ontwikkel Plan (TOP)

Het TOP is een oefen- en huiswerkopdracht in de module Sportcoachvaardigheden. Met behulp van het TOP kunt u gestalte geven aan een adequate ontwikkeling van uw team in de vorm van een jaarplan. In het TOP legt u teamdoelen en team- en individuele ontwikkelactiviteiten vast. Per speler kunt u de SUCCESfactoren (Snelheid, Uitstraling, Controle, Competitief, Emotionele stabiliteit en Spelinzicht) waarderen om op basis hiervan de juiste ontwikkelactiviteiten te bepalen. Download & print het Team Ontwikkel Plan (TOP) (als pdf-file).  

Evaluatieformulier

Formulier om een workshop met de deelnemers (schriftelijk) te evalueren. Het formulier kan voor alle lesprogramma’s gebruikt worden. Download & print het Evaluatieformulier (als pdf-file). 

Video ‘Jim Thompson’

Video uit het Programma Sportcoachvaardigheden. TEDx lezing van Jim Thompson – oprichter van Positive Coaching Alliance. Jim vertelt over het ontstaan van het Positive Coaching Program en over zijn organisatie Positive Coaching Alliance. De inhoud van het Positief Coachen Programma van Stichting Jeugdsport baseert zich voor een belangrijk deel op het Positive Coaching Program van Jim Thompson. Een ‘must’ (dus) voor trainers die het Positief Coachen Programma willen geven binnen hun vereniging (al zal het kwartiertje met Jim Thompson voor sommigen een lange zit zijn..). 

Sportverenigingen kunnen gratis alle (les)materialen, tools en overige informatie op deze website gebruiken en verspreiden onder de volgende voorwaarden: (1) In/op alle (les)materialen, tools en overige informatie van Stichting Jeugdsport dient het volgende duidelijk te zijn vermeld: Copyright © Stichting Jeugdsport of anders aangegeven |  Alle rechten voorbehouden. (2) De (les)materialen, tools en overige informatie op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Indien hierover onduidelijkheden of vragen zijn, neemt u dan contact op met de Stichting: info@jeugdsport.info. Als u met het lesmateriaal aan de slag gaat ontdekt u ongetwijfeld omissies of dat sommige onderwerpen niet op uw praktijksituatie van toepassing zijn. Daarom zijn we benieuwd naar uw ervaringen én suggesties voor verbetering van het lesmateriaal: info@jeugdsport.info